Pozovite nas

Uticaj muzike na proces učenja

Uticaj muzike na proces ucenja Ucenje uz pomoc muzike

Uticaj muzike na proces učenja je veoma značajan s obzirom da podsticajno deluje na sveukupan razvoj deteta. Pomaže deci da se razviju, da shvate svet koji ih okružuje, ali i da iskažu svoja lična iskustva.

Naučnici su otkrili da su strukture, koje čine muziku, identične onim na osnovu kojih funkcioniše ljudski mozak.Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. Veoma je značajno shvatiti da je sa uvođenjem muzike u život deteta potrebno početi što ranije, kako bi ono naučilo da voli i ceni klasičnu muziku.

Od trenutka kada se beba začne u stomaku, pa sve do srednje škole - uloga roditelja, ma koliko oni bili muzikalni, sastoji se u neprestanom predstavljanju klasične muzike svojoj deci, pomoću raznovrsnih aktivnosti koje stimulišu njihovo učenje.

Fetus je u stanju da čuje zvukove već u 20. nedelji starosti. Ukoliko mu se redovno omogućava da sluša muziku, imaće sposobnost da ranije i lakše razvije složenije jezičke stukture.


Predškolska ustanova Plavi Čuperak

Radno vreme vrtića je radnim danima od 06:30h - 18:00h.
Predškolska ustanova Plavi Čuperak je verifikovana od strane Ministarstva prosvete.