Pozovite nas

PU Plavi Čuperak Beograd

Predškolska ustanova Plavi Čuperak je verifikovana od strane Ministarstva prosvete.

Vrtic Beograd
Upoznajte nas!

Privatni Vrtić Plavi Čuperak

Plavi čuperak je privatna predškolska ustanova, verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u kojoj se vaspitno – obrazovni rad sa decom odvija po novim Osnovama programa – „Godine uzleta“.

Jedno od osnovnih polazišta programa jeste da sva deca, kroz podršku odraslih i struktuirane sredine imaju jednake mogućnosti za učenje i razvoj. Takođe, da budu srećna, da se osećaju prihvaćeno, da grade odnose poverenja i uvažavanja. U skladu sa tim, svi zaposleni kroz lični primer, kao i organizaciju aktivnosti, stvaraju atmosferu u kojoj se uvažava rodna, kulturna, zdravstvena i svaka druga različitost, gde sva deca imaju pravo na vaspitanje i obrazovanje.

Radno vreme vrtića radnim danima od 06:30h do 18:00h
prilagodjeno je potrebama roditelja, bez uvećanja cene usluga.


U novim Osnovama akcenat se stavlja i na ulogu predškolske ustanove u osnaživanju porodice da osveste svoje potrebe i kapacitete kroz razvijanje roditeljskih kompetencija. Da kroz različite oblike saradnje, porodica aktivno učestvuje u vaspitanju i obrazovanju svoje dece. S tim u vezi, u svakodnevnoj komunikaciji sa roditeljima trudimo se da blagovremeno pružimo sve neophodne informacije u vezi sa sveopštim stanjem njihove dece, učenjem i razvojem. Uvek smo otvoreni i raspoloženi da čujemo potrebe, savete, predloge svakog roditelja, koga posmatramo kao ravnopravnog i počasnog partnera u procesu vaspitanja i obrazovanja.

Pozovite nas, vezano za upis dece u vrtić i za sve dodatne informacije.

Privatni Vrtić Plavi Čuperak Mirijevo - dođite i uverite se u naše kvalitete!Radno vreme vrtića je radnim danima od 06:30h - 18:00h.
Predškolska ustanova Plavi Čuperak je verifikovana od strane Ministarstva prosvete.