Pozovite nas

Jaslice

Program prilagođen deci uzrasta od 1 do 3 godine.

Polazak u jaslice Beograd

Polazak u jasleni program je veliki događaj, kako za samo dete, tako i za celu porodicu. U našem vrtiću "Plavi Čuperak" se realizuju raznovrsne radionice.


Jaslenu grupu čine deca od 1 do 3 godine. Nega i vaspitno – obrazovni rad se odvija u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.


Jaslice
1-3 godine
Jaslice
Nega i vaspitno – obrazovni rad
Jaslice
Kognitivne aktivnosti

Upis u toku Predškolsa ustanova Mirijevo


Princip rada jeste stvaranje podsticajne sredine u kojoj će dete moći da uči i razvija se u skladu sa svojim potrebama, interesovanjima, otkrivajući sebe i svet koji ga okružuje.

Proces usvajanja znanja kod dece do tri godine oslanja se na konkretno, taktilno, auditivno, vizuelno i kinestetičko iskustvo.

Medicinska sestra – vaspitač, kroz različite situacije i aktivnosti, sistematski prati dečiji razvoj i napredovanje, na osnovu čega planira dalji vaspitno – obrazovni rad sa decom.

Rad se odvija putem projekata i igara sa sadržajima koji podstiču sve aspekte razvoja dece jaslenog uzrasta. Velika pažnja je usmerena na aktivnosti koje doprinose razvoju govora, deca se podstiču da se što više izražavaju kako verbalno tako i neverbalno, čime bogate svoj rečnik.

Osamostaljivanje u pogledu zdravstveno – higijenskih navika je prioritetna aktivnost u jaslenoj grupi.

Deca se na svakodnevnom nivou usmeravaju i osnažuju da samostalno obavljaju što više aktivnosti (obuvanje – izuvanje, oblačenje – svlačenje, korišćenje kašike prilikom jela, odlazak u toalet), sve u skladu sa individualnim mogućnostima.U cilju vaspitanja i rada koji je prilagođen ovom uzrastu, ovaj program obuhvata:


Jaslice
Kontinuiranu brigu
Jaslice
Praćenje i podsticanje razvoja
Jaslice
Usmeren tematski rad
Jaslice
Uključenost u kognitivne aktivnosti
Jaslice
Upoznavanje sredine i boravak na svežem vazduhu
Jaslice
Prostor pogodan za razne aktivnosti
Jaslice
Priprema za prelazak u starije grupe, sa ciljem osamostaljivanja
Jaslice
Zdravu ishranu, što je jako važno

Redovni program/aktivnosti:

Pod redovnim aktivnostima u našoj predškolskoj ustanovi spada:

  • Školica sporta
  • Školica engleskog jezika
  • Časovi sa muzičkim pedagogom
  • Psiholog
  • Logoped
  • Pregled Stomatologa
  • Organizacija proslave rodjendana
Radno vreme

Radno vreme vrtića: Ponedeljak - Petak: 06:30h - 18:00h

Verifikovana ustanova

Predškolska ustanova je verifikovana od strane Ministarstva prosvete.

Subvencije grada

Naš vrtić je ušao u program subvencija Grada Beograda

Nega i vaspitno – obrazovni rad u jaslenoj grupi podrazumeva:


.Rad po novim Osnovama programa ,, Godine uzleta ”

4 obroka (doručak, voćna užina, ručak i mlečna užina)

Individualni pristup detetu, uvažavanje dečijih različitosti, kako u interesovanjima, tako i postignućima i mogućnostima

Projektno učenje, učenje kroz igru i istraživanje u bogato stimulativnoj sredini, gde je dete nosioc aktivnosti, njegove sposobnosti, razvojne karakteristike, kao i interesovanja

Aktivno učešće roditelja u skladu sa njihovim mogućnostima

Podsticanje razvoja govora, kao i motivisanje za slobodno izražavanje mišljenja, emocija, potreba kako verbalnim, tako i neverbalnim putem

Podsticanje razvoja krupne motorike

Osnaživanje i osamostaljivanje u pogledu zdravstveno – higijenskih navika

Pedijatar (opšti pregled psihofizičkog stanja svakog deteta na mesečnom nivou, konsultacije po potrebi, sistematski pregled dva puta godišnje)

Plavi čuperak Beograd:

Ishrana

Jedan od najznačajnijih činilaca za pravilan rast i razvoj, očuvanje i unapređenje zdravlja dece jeste pravilna ishrana. Sarađujemo sa GBS keteringom koji svakodnevno priprema svežu, domaću hranu za predškolske i školske ustanove. Posebna pažnja se poklanja vrednostima koje predstavljaju prosek propisanih potreba u energiji, hranljivim i zaštitnim materijama neophodnim za pravilan rast i razvoj dece, a koje je potrebno zadovoljiti u toku celodnevnog boravka dece u vrtiću. Roditelji su blagovremeno upoznati sa jelovnikom.

Plavi Cuperak
Radno vreme vrtića je radnim danima od 06:30h - 18:00h.
Predškolska ustanova Plavi Čuperak je verifikovana od strane Ministarstva prosvete.